“Commerce Corp” eshte nje kompani qe e ka nisur aktivitetin e saj ne vitin 2011.

Qe ne fillesat e saj, ambicia e kompanise ka qene qe te fitoj hapsira te konsiderueshme ne treg, duke konstatuar hendekun qe ka ekzistuar ne tregun shqiptar ne aspektin e sherbimit, cilesise dhe cmimit.

Si rrjedhoje, objektivi i kompanise u arrit qe ne muajt e pare te fillimit te aktivitetit. Eksperienca qe kemi krijuar eshte ne dispozicion te zhvllimit dhe rishikimit drejt permisimit konstant.

Filozofia e kompanisë ka të bëjë me plotesimin e vazhdueshëm ne te gjitha sektoret. Fryma dhe vizioni jone, ka qene qe te gjendemi praktik ne kuadrin e zhvillimit dhe prakticitetin ne raport me partneret tane dhe aspektin komunikativ. Parimi kryesor ne kompani, ne te gjitha dimensionet qendron vazhdueshmeria, dhe forcimi i marrdhenieve midis klienteve, dhe bashkepuntorve tane. “SHOPT TV” eshte kompania e pare ne Shqiperi e cila ofron mundesine e blerjeve ne distance, duke plotesuar ne kete menyre, ekzigjencat e klienteve te cilet ne nje bote moderne eshte gjithmone dhe me e nevojshme praktika duke patur ne krahasim te gjitha praktikat kontemporane perendimore. “BIOTE” eshte kompania lider ne sektorin e gjumit, duke ofruar per tregun Shqiptar, nje eksperience te jashtazakonshme me nje cilesi te paprecedente, duke bere te mundur risin ne kete fushe me gamen e gjere te produkteve te saj.

Ne portofolin e kompanise, vjen gjithashtu brandi ” BLUE LUNA “nje marke fantastike ne boten e dyshekve, me nje dizanj fantastik, dhe me nje perballueshmeri per konsumatorin duke ofruar hapsira ekonomike. Ne sektorin e Home Furniture, kompania jone ofron marken “WOODY”, e cila eshte lider ne fushen e mobilerise, duke qene prane cdo familje ne tregun qe operon. Per me teper, ne linjat e kompanise, gjendet gjithashtu bashkepunimi B2B te cilen “Commerce Corp” e ofron nepermjet kanaleve te saj BUSSINES LINE. Ne vizionin e kompanise tone, gjendet aspirata per tu zgjeruar me tej ne tregun vendas, gjithashtu edhe zgjerimi  i metejshem ne tregun e huaj. Operimi aktual ne rajon, ka vendosur ne vemendje dhe nevojen per te qene prezent me tej ne hapsira te reja perendimore dhe jo vetem. Ne nje te ardhme te afert, kompania, eshte ne pritje te konkludimit te zgjerimit ne tregje te reja.

FACTS!

Statistikat e pese viteve te fundit

GENERAL POSITIVE FEEDBACK 99%
MARKET AREA COVERAGE 97%
QUALITY INDEX 100%
COSTUMER POSITIVE FEEDBACK 99%
PARTNERS AND THIRD PARTIES 100%
INHOUSE SERVICE COVERAGE 97%

MARKAT  !

Te gjitha Markat tona, jane te rregjistruara dhe ofrojne eksluzivitet ne tregun qe operojme

BIG ONE

BigOne eshte nje marke e mirnjohur Ne Shqiperi, ka qene nga kompanite e para, e cila ka ofruar sherbimin e blerjes se produktit ne distance.

Biote eshte nje kompani lider ne fushen e dyshekve. Me nje cilesi absolute, Biote ka revolucionuar tregun dhe permisuar jeten e klienteve te saj,

WOODY eshte nje Marke lider ne fushen e Home Furnitures. Kjo Marke ploteson gjithe nevojat e konsumatorit ne kuadrin e cmimit cilesise dhe sherbimit.

BLUE LUNA eshte nje nga Markat me te sukseshme sot per sot, sepse eshte lider ne oferten me cilesi maksimale dhe cmim te jashtzakonshem.

E ARDHMJA

Ne jemi perkushtuar, qe te plotesiojme te gjitha nevojat e konsumatorit ne cdo sektor.

Duke u nisur nga eksperienca e mire, dhe besimi qe na ka dhene konsumatori, ne nje te aferme te aferme jemi te fokusuar qe te zgjerojme rrjetin e produkteve tona, si edhe te zgjerojme rrezen e aktivitetit ne hapsira te reja. nje e ardhme e mire na pret!

SHERBIMI

Ne ofrojme sherbimin tone, deri ne destinacionin e fundit qe ndodhet klienti ne 97 % te territorit.