DREJTIMI, NGA E ARDHMJA !

VIZIONI YNE, ESHTE TE KRIJOJME HAPSIRAT E METEJSHME

“Commerce Corp” eshte nje kompani qe e ka nisur aktivitetin e saj ne vitin 2011. Qe ne fillesat e saj, ambicia e kompanise ka qene qe te fitoj hapsira te konsiderueshme ne treg, duke konstatuar hendekun qe ka ekzistuar ne tregun shqiptar ne aspektin e sherbimit, cilesise dhe cmimit. Si rrjedhoje, objektivi i kompanise u arrit qe ne muajt e pare te fillimit te aktivitetit. Eksperienca qe kemi krijuar eshte ne dispozicion te qellimit per zhvellim dhe rishikimit me parim permisimin konstant.

Filozofia e kompanisë ka të bëjë me plotesimin e vazhdueshëm ne te gjitha sektoret. Fryma dhe vizioni jone, ka qene qe te gjendemi praktik ne kuadrin e zhvillimit dhe prakticitetin ne raport me partneret tane dhe aspektin komunikativ. Parimi kryesor ne kompani, ne te gjitha dimensionet qendron vazhdueshmeria, dhe forcimi i mardhenieve midis klienteve, dhe bashkepuntorve tane.

Ne perberjen e Kompanise, qendrojne solide disa nga Markat me te fusqishme ne tregun Shqiptare dhe jo vetem. Nder te tjera, pjese perberse e kompanise jane SHOPTV, BIOTE, BLUE LUNA, WOODY, te gjitha marka te cilat, jane lider ne fushat e tyre, duke plotesuar hapsirat qe mungojne ne treg sic jane cilesia, sherbimi dhe cmimi.

BIOTE

BIG ONE

WOODY

LUNA

BUSSINES LINE

WHO WE ARE